Warunki użytkowania "RadioOnlinePolska.com"


Niniejsze Warunki korzystania z usługi wyjaśniają warunki, które mają zastosowanie do dostępu i korzystania z usługi "OnlineRadioPolska.com", i stanowią prawnie wiążącą umowę między tobą a "RadioOnlinePolska.com".

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Korzystanie z serwisu "RadioOnlinePolska.com" lub publikując dowolne treści (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem usługi, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej umowy. Niniejsza Umowa jest umową prawną pomiędzy Użytkownikiem a "RadioOnlinePolska.com", a jego warunki mają zastosowanie do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, czy gościem korzystającym z aplikacji (zgodnie z definicją poniżej). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową, nie korzystaj z serwisu "RadioOnlinePolska.com".

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, dlatego należy je regularnie przeglądać.

 

1. Obsługa

"RadioOnlinePolska.com" to cyfrowy odpowiednik radia. Składa się ze indeksu stacji radiowych zaprojektowanego w celu ułatwienia wyszukiwania programów radiowych ze źródeł nadawczych lub radiowych dostępnych na naszej stronie internetowej lub w dowolnych aplikacjach dostępnych na urządzenia mobilne, komputery lub systemy samochodowe. "RadioOnlinePolska.com" nie jest firma nadawcza, ale jego usługa katalogowa po prostu przekierowuje użytkowników do niektórych dostawców treści zgodnie z ich usługami publicznymi. "RadioOnlinePolska.com" to pośrednik, który łączy (za pomocą wbudowanych hiperłączy) użytkowników ze stacjami radiowymi nadającymi przez Internet. "RadioOnlinePolska.com" nie jest właścicielem żadnej z marek, które wymienia, ani nie rości sobie żadnych praw do treści, do których słuchacze mogą uzyskać dostęp. "RadioOnlinePolska.com" przestrzega obowiązującego prawa i w pełni szanuje prawa osób trzecich. "RadioOnlinePolska.com" nie ponosi odpowiedzialności za treści emitowane przez którąkolwiek z wymienionych stacji radiowych.

 

2. Zmiany w serwisie

"RadioOnlinePolska.com" może modyfikować, dodawać lub usuwać funkcje swojej usługi bez uprzedniego powiadomienia. "RadioOnlinePolska.com" może, według własnego uznania, zakończyć niektóre lub wszystkie funkcje usługi w dowolnym momencie (w tym nowe aktualizacje). "RadioOnlinePolska.com" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zakończenie usługi. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakichkolwiek zmian w serwisie, jedyną opcją jest nie używać więcej "RadioOnlinePolska.com ".

 

3. Polityka Prywatności

Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://radio-online-polska.com/polityka-prywatnosci lub w aplikacjach i reguluje sposób, w jaki "RadioOnlinePolska.com" gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje uzyskane od użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy aplikacji oraz wszystkich oferowanych produktów i usług "RadioOnlinePolska.com". przeczytaj go dokładnie przed skorzystaniem z usługi. Korzystanie z usługi świadczonej "RadioOnlinePolska.com". zgadzasz się na warunki naszej Polityki Prywatności i oświadczasz, że rozumiesz opcje, które "RadioOnlinePolska.com" zapewnia w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 

4. Korzystanie z serwisu

 Nasza usługa jest udostępniana wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego i nie możesz przenieść Usługi "RadioOnlinePolska.com" osobie trzeciej. Zgadzasz się, że nie będziesz odsprzedawać, sublicencjonować, wynajmować ani korzystać z usługi "RadioOnlinePolska.com" do celów komercyjnych, w całości lub w części. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z usługi "RadioOnlinePolska.com" w jakikolwiek nielegalny sposób i nie będziesz próbował uzyskać do niego nieautoryzowanego dostępu (zmieniając go lub hakując). Gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody jest surowo zabronione.

W przypadku korzystania z usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego mogą obowiązywać standardowe opłaty operatora bezprzewodowego, opłaty za przesyłanie danych i inne opłaty, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie takie opłaty.

 

5. Treści osób trzecich

Definiowanie treści stron trzecich

"Treści stron trzecich" oznacza:

  • Wszelkie nadawane programy radiowe, podcasty lub inne treści audio, które Usługa "RadioOnlinePolska.com" daje możliwość słuchania;
  • Wszelkie zdjęcia, obrazy, nagrania dźwiękowe, utwory muzyczne, okładki albumów, informacje, recenzje, sugestie, teksty i inne materiały, które strona trzecia może nagrywać, przesyłać, publikować, wysyłać, dostarczać lub w inny sposób przesyłać;
  • Wszelkie linki lub inny dostęp do stron internetowych i zasobów w Internecie.
Treści osób trzecich są chronione prawem autorskim

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Treści osób trzecich mogą być chronione prawem autorskim strony trzeciej, która je dostarcza. W związku z tym treści, do których dostęp uzyskuje się na podstawie naszej usługi, która jest chroniona prawem autorskim i innymi obowiązującymi przepisami, nie mogą być powielane, wykonywane ani pokazywane publicznie i rozpowszechniane bez pisemnej zgody strony trzeciej, która je udostępniła, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Treści osób trzecich mogą być przesyłane za pomocą różnych mechanizmów ochrony przed kopiowaniem, które mają na celu ochronę praw autorskich danej osoby trzeciej. Te mechanizmy ochrony przed kopiowaniem mogą ograniczać lub utrudniać usługę "RadioOnlinePolska.com" powielanie treści osób trzecich.

Zdajesz sobie sprawę, że "RadioOnlinePolska.com" nie kontroluje decyzji stron trzecich o wprowadzeniu takich mechanizmów ochrony przed kopiowaniem. Zgadzasz się, że "RadioPolskaOnline.com" nie może ponosić odpowiedzialności, jeśli chodzi o Twoją lub jakąkolwiek stronę trzecią, za możliwość dostępu lub słuchania treści osób trzecich ze względu na mechanizm ochrony przed kopiowaniem.

Ze względu na mechanizmy ochrony praw autorskich surowo zabrania się wyodrębniania, usuwania lub w inny sposób modyfikowania treści lub w jakikolwiek sposób podejmowania jakichkolwiek prób. Każda próba zrobienia tego może pociągnąć za sobą odpowiedzialność i spowodować zawieszenie lub usunięcie swojej konta.

Nie ponosimy odpowiedzialności za charakter treści stron trzecich

Serwis daje możliwość słuchania i uzyskiwania dostępu do treści osób trzecich, nad którymi "RadioOnlinePolska.com" nie sprawuje kontroli redakcyjnej ani programowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za charakter treści stron trzecich.

Zdajesz sobie również sprawę, że:

  • Serwis "RadioOnlinePolska.com" nie gwarantuje dostępu, nagrywania, słuchania ani oglądania treści osób trzecich;
  • Treści osób trzecich nie są pod kontrolą "RasioOnlinePolska.com", i serwis "RadioOnlinePolska.com" nie ponosi odpowiedzialności ani nie popiera takich treści stron trzecich;
  • Zewnętrzni dostawcy treści mogą zmieniać lub usuwać materiały lub harmonogramy stron trzecich w dowolnym momencie.

 

6. Twoje treści

Poprzez zamieszczenie Treści w Serwisie "RadioOnlinePolska.com" lub za jego pośrednictwem, użytkownik wyraża zgodę i udziela "RadioOnlinePolska.com" na całym świecie, nieodpłatnej, w pełni opłacony, który сублицензированию, modyfikowania, odtwarzania, rozpowszechniania, wyświetlania, zapewnienia dostępu, nadawanie, przygotowanie wypadkowych prac na podstawie Treści.

Musisz mieć prawo do przyznania praw do swoich treści. Nie wolno przesyłać treści do serwisu "RadioOnlinePolska.com" lub za jego pośrednictwem, chyba że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz pełne prawo do przyznania praw do wszystkich elementów treści, które zamierzasz przesłać lub przenieść do usługi "RadioOnlinePolska.com".

Definiowanie wasz treści

"Twoje treści" oznaczają ogólnie grafikę, obrazy, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, utwory muzyczne, dane, informacje, recenzje, pomysły, komentarze, sugestie, tekst lub inne materiały publikowane w serwisie "RadioOnlinePolska.com".

 

7. Reklama, sponsoring i partnerstwo

Możemy wyświetlać reklamy produktów i / lub usług stron trzecich lub inne materiały promocyjne za pośrednictwem usługi. Udział w promocjach reklamodawców zewnętrznych za pośrednictwem serwisu "RadioOnlinePolska.com" odbywa się wyłącznie między tobą a tą stroną trzecią, a Twoje zaangażowanie podlega Warunkom związanym z tą reklamą lub promocją. Korzystanie z serwisu "RadioOnlinePolska.com", zgadzasz się, że "RadioOnlinePolska.com" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku uczestnictwa w tych promocjach.

To samo dotyczy wszelkich linków do stron internetowych stron trzecich (czyli strony internetowe nie będące własnością lub nie zarządzane "RadioOnlinePolska.com"),wyświetlane na stronie internetowej "RadioOnlinePolska.com".

 

8. Wypowiedzenie usługi

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć swoje konto i prawa do korzystania z usługi, kontaktując się z Działem obsługi klienta pod adresem info@radio-online-polska.com. Jednak "RadioOnlinePolska.com" ma prawo w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez, do natychmiastowego zawieszenia lub wypowiedzenia konta, z powiadomieniem Użytkownika lub bez niego. Twoje treści w serwisie "RadioOnlinePolska.com" (jeśli w ogóle) może być również nieodwracalnie usunięte "RadioOnlinePolska.com" w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 

9. Własność intelektualna i licencje

Każde oprogramowanie, które może być dostarczone przez usługę, zawiera zastrzeżone i poufne informacje, które są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Serwis "RadioOnlinePolska.com" udziela Ci osobistego i niewyłącznego prawa i licencji na korzystanie z tych programów wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego korzystania z usługi "RadioOnlinePolska.com" wszelkie inne prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane, są zastrzeżone "RadioOnlinePolska.com".

Nie powinieneś korzystać z usługi "RadioOnlinePolska.com" do wykonywania jakichkolwiek działań związanych z eksploracją danych, czyszczeniem lub podobnymi metodami gromadzenia lub wydobywania danych. Jakiekolwiek korzystanie z usługi, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonego tutaj, jest surowo zabronione.

"RadioOnlinePolska.com" szanuje i chroni prawa autorskie i własność intelektualną innych osób i bardzo poważnie podchodzi do tej kwestii. Prosimy również naszych użytkowników o zrobienie tego samego: szanuj prawa stron trzecich!

Naruszenie praw własności intelektualnej jest niedopuszczalne w serwisie "RadioOnlinePolska.com". po powiadomieniu właściciela własności intelektualnej lub jego agenta "RadioOnlinePolska.com" usunie z serwisu wszelkie materiały, które naszym zdaniem naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich poprzez udostępnienie za pośrednictwem serwisu "RadioOnlinePolska.com".

"OnlineRadioFM.in" może również usunąć wszystkie treści innych firm hostowane przez dowolnego użytkownika po otrzymaniu więcej niż dwóch powiadomień o usunięciu. Jednak "OnlineRadioFM.in" może zamknąć konto dowolnego użytkownika po otrzymaniu jednorazowego powiadomienia o zgłoszonym naruszeniu.

 

10. Procedura zgłaszania zgłoszonego naruszenia

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść wymieniona w serwisie "RadioOnlinePolska.com" był używany lub eksploatowany w sposób, który narusza Twoje prawa własności intelektualnej, powinieneś niezwłocznie wysłać "powiadomienie o zgłoszonym naruszeniu" do "RadioOnlinePolska.com" pod adresem info@radio-online-polska.com.

Aby procedura była skuteczna, pamiętaj o dołączeniu co najmniej informacji o konkretnym materiale, który rzekomo narusza prawa autorskie, fizycznym lub elektronicznym podpisie osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela oraz informacji, które pozwalają "RadioOnlinePolska.com" odpowiedz na przykład na adres e-mail.