DMCA


RadioOnlinePolska.com bardzo poważnie podchodzi do kwestii własności intelektualnej i stara się zaspokoić potrzeby właścicieli treści, pomagając im zarządzać publikacją ich treści w Internecie.

RadioOnlinePolska.com jest to strona internetowa obsługująca DMCA, więc właściciele treści mogą korzystać z protokołu DMCA, aby poprosić o usunięcie linków audio, które ich zdaniem naruszają ich prawa autorskie.

Jeśli chcesz poprosić o usunięcie wielu linków, napisz do nas na adres info@radio-online-polska.com.

Zgodnie z Ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. (której tekst można znaleźć na stronie internetowej amerykańskiego Biura rejestracji praw autorskich pod adresem http://www.copyright.gov), RadioOnlinePolska.com niezwłocznie zareaguje na roszczenia o naruszenie praw autorskich, zgłosi się do autoryzowanego agenta praw autorskich RadioOnlinePolska.com, wskazanym poniżej.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich i uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, zgłoś to RadioOnlinePolska.com poprzez udzielenie pełnomocnikowi ds. praw autorskich RadioOnlinePolska.com wymienionych poniżej, następujące informacje:

  • identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone (lub wiele-w jednym powiadomieniu).

Opis pracy chronionej prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, o której twierdzisz, że została naruszona, obejmuje:

  • dowód, że jesteś właścicielem praw autorskich lub dowód, że jesteś przedstawicielem organizacji, która jest właścicielem utworu lub własności intelektualnej, której prawa zostały naruszone;
  • data, w której po raz pierwszy opublikowałeś lub zarejestrowałeś to dzieło;
  • data znalezienia naruszenia;
  • adres URL dostarczający nielicencjonowane kopie twojej pracy.

Informacje niezbędne do RadioOnlinePolska.com może skontaktować się ze stroną, która złożyła skargę, zawiera imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można skontaktować się ze stroną, która złożyła skargę, a także:

  • oświadczenie, że strona, która złożyła skargę, wierzy w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób, na który skarga została złożona, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;
  • oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i, pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, że strona, która złożyła skargę, jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.